Background Image

Takformer till uterum

 • Typ 1
 • Typ 2
 • Typ 3
 • Typ 4
 • Typ 5
 • Typ 6
 • Typ 7
 • Typ 8
 • Typ 9
 • Typ 12
 • Typ 15
 • Typ 16
 • Typ 16K
 • Typ 16S
 • Typ 16U
 • Typ 17
 • Typ 18
 • Typ 18W
 • Typ 19
 • Typ 20

Ovan tjugo exempel på former för uterum och vinterträdgårdar. Listan är inte komplett - andra varianter och kombinationer av arkitektoniska och nydesignade takformer är möjliga.